DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

brown meagre brown meagre brown meagre brown meagre sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Sciaena umbra

Kavala, konj

Kavala naraste u dužinu do 52 cm i dosegne težinu do 4 kilograma. Tijelo joj je povišeno sa visokim trupom,  postrance je spljošteno. Ima poveću glavu i velike i čvrste ljuske. Boje je tamnosmeđe s gornje strane a  postrance sa zlatkastim odsjevima. Dolje je žutosrebrnkaste boje, često s tamnim točkama. Mrijesti se od svibnja do srpnja. Nalazimo je na dubini od 10 do 50 metara na stjenovitom priobalju koje je  obraslo algama. Živi u manjim jatima i po prirodi je dosta plaha riba. Kavala ne voli mutne i hladne vode, a  osjetljiva je i na zagađenje. Hrani se sitnom ribom, mekušcima i rakovima. Pripada životnoj zajednici bentosa. 
sciaena umbra