DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

salema porgy salema porgy salema porgy sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Sarpa salpa

Salpa

Naraste do 51 cm u dužinu i može težiti do 3 kg. Tijelo joj je izduljenog i ovalnog oblika, donekle spljoštenog sa  umjereno razvijenim perajama. Glava joj je mala u odnosu na tijelo, s malim ustima i zubima specijaliziranim za  čupanje. Boje je sivosrebrnkaste, odozgo maslinastozelenkaste, a donji dio je srebrnkaste boje. Postrance je  isprugana uzdužnim zlatkastim prugama.  Pretežno se hrani algama, ali uzima i male račiće što posebno vrijedi za mlade primjerke salpi. Najradije jede one  alge koje su za vrijeme oseke bile izložene suncu. Pripada životnoj zajednici bentosa jer je životno vezana za  prehranu sa morskog dna. Zalazi do 30 metara u dubinu, a može se naći i u vrlo plitkom moru. Salpa je vrlo  društvena riba koja živi u brojnim jatima uzduž hridinaste i šljunkovite obale. Karakteristično je i ponašanje salpi u  jatu. Pokreti svih riba u jatu su sinhronizirani kao da su koordinirani kretanjem ribe predvodnice. Kada se  iznenada preplaše sve salpe se istovremeno pokreću i bježe. Mrijesti se krajem ljeta i početkom jeseni.
sarpa salpa