DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

mediterranean rainbow wrasse mediterranean rainbow wrasse mediterranean rainbow wrasse mediterranean rainbow wrasse mediterranean rainbow wrasse sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Coris julis

Knez

U Hrvatskoj je još poznat kao vladika, knezac, dugnjaca, kinez, kralj, zastava, zlatac, žotra.   Knez je uz lumbraka najbrojnija usnača u Jadranu. Sitna je riba, lijepo oblikovana tijela (izduzeno je i vretenasto), u  boku spljošteno, a u cijelini simetrično. Na maloj stožastoj glavi nalaze se sitna usta, a u njima tanki i oštri zubi. Tijelo im  je izvanredno gipko.  Dugo vremena znastvenici su smatrali da postoje dvije varijacije jedne vrste kneza (Coris julis te Coris giofredi), a još  uvijek u nekim predjelima Jadrana ljudi su uvjereni da postoje dvije vrste kneza, smeđe bijela vrsta te zeleno ili plavo  bijela vrsta sa crnom mrljom po sredini. U oba slučaja se radi o istoj vrsti, ali različitim spolovima, a veličina tu i ne igra  neku ulogu. Naime, iako knez mijenja spol kroz život (u početku je ženka a kasnije mijenja spol u mužjaka) i to pri  veličini od oko 18 cm dužine, ta veličina promjene varira kod svakog primjerka, tako da znaju postojati i veća ženka i  manji mužjak. Mužjak ima leđa maslinasto-zelene boje a na boku ima narančastu cik-cak prugu ispod koje na prednjem  dijelu tijela ima crnu prugu. Trbuh mu je bijel, a na škržnom poklopcu ima plavu mrlju. Na početku leđne peraje ima crnu  mrlju. Ženka ima maslinasto-zelena leđa, a duž tijela joj se pruža smeđa cik-cak pruga ispod koje se nalazi bijeli trbuh.  Na škržnom poklopcu ima plavu mrlju. Obično se nalazi do 60 metara dubine, ali je uhvaćen i na većim dubinama, do 120 m, pogotovo veći mužjaci. Knez je  vrlo osjetljiv na zagađenja i živi samo u čistom moru, tako da se smatra indikatorom čistoće. Grabežljivac je i hrani se  manjim ribama, račićima, crvićima,... Razmnožava se krajem proljeća i početkom ljeta.
coris julis