DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

sharpsnout seabream sharpsnout seabream sharpsnout seabream sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Diplodus puntazzo

Pic

Naraste u dužinu do 47 cm i dosegne težinu do 2,5 kg. Pravilnog je ovalnog oblika tijela u boku stisnutog,  sivosrebrnkaste boje, sa sedam do devet uspravnih crnkastih pruga po tijelu, od kojih je posljednja šira i  smještena je na gornjoj polovici korijena repne peraje. Kod starijih primjeraka poprečne pruge su slabije izražene.  Ima šiljasta usta iz kojih viri niz naprijed nagnutih sjekutića. Uglavnom se drži blizu obale. Ne zalazi dublje od 100 metara, obično se drži dubine od 5 do 20 metara. Draža su  mu kamenita dna obrasla vegetacijom. Voli se skrivati u procjepima kamenja ili među algama.  Mrijesti se u ljetnim mjesecima. Pic živi samotnim životom i rjeđe se skuplja u manja jata. Hrani se pridnenim  organizmima: ribama, rakovima, mekušcima, ali i algama. 
diplodus puntazzo