DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

peacock wrasse peacock wrasse sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Symphodus tinca

Lumbrak, kolokvijalno cicela

Spljoštenog je, duguljastog i vretenastog tijela, velikih mesnatih usta.   Postoje razlike između odraslih mužjaka i ženki. Mužjak je krupniji i šarenijih modrozelenih boja a ženke su  sivkasto maslinastih boja. Između nedoraslih mužjaka i zrelih ženki gotovo da nema razlike u boji. Na leđima se  ističe dugačka peraja koja seže gotovo do samog repa. Rep je trokutast i bez ureza.  Raste do 44 cm duljine i oko 0,75 kg težine. Lumbrak živi uz obalu na kamenitim dnima i dnima prekrivenim algama na dubinama od 5 do 50 m.  Najčešća hrana su mu crvići, rakovi i mekušci.
symphodus tinca