DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

cockoo wrasse
cockoo wrasse cockoo wrasse cockoo wrasse sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Labrus mixtus

Smokva

Boja mužjakova tijela je narančastožuta do smeđezelena sa zelenkastim, modrim i crnim pjegama uzdužno  raspoređenim na bokovima.   Ženka je jednolično ružičasta s tri-četiri tamne mrlje na zadnjem dijelu leđa.  Prosječnim primjercima težina se kreće oko 15 dekagrama. Najčešće se sreće između 15 i 40 metara, tamo gdje je more čisto. Nije migratorna vrsta. Smokvu ćemo skoro uvijek naći na istome terenu na kojemu boravi i kanjac.
labrus mixtus