DEMERSAL ZONE
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Fish

cardinal fish cardinal fish cardinal fish sciaena umbra sparus aurata diplodus vulgaris diplodus sargus diplodus puntazzo sarpa salpa phycis phycis labrus mixtus symphodus tinca coris julis apogon imerbis
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Apogon imberbis

Matuličić

Dužine je do 15 cm, ženke su nešto duže od mužjaka. Narančastocrvene je boje sa sitnim crnkastim točkama,  dok su leđa i gornji dio glave tamniji. Na oku se ističu dvije bijele vodoravne pruge. Na repnom dršku nalaze se 2-  3 tamne točke, ponekad spojene. Ne zadržava se u plovama.  Pridnena je vrsta, obitava uglavnom na hridinastom dnu s mnogo rupa i procjepa, na dubinama od 10 do 200 m. 
apogon imerbis