VAGILE BENTHOS
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

electric ray conger muraena scyliorhinus torpedo scophtalmus scorpaena scrofa scorpaena notata scorpaena porcus trachinus parablennius gobiidae mullus barbatus mullus surmuletus seranus scriba octopus eledone moschata palinurus elephas maja crispata crustacean hermodice carunculata antedon mediterranea discodoris flabellina
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
MURTER - CROATIA

Drhtulja šarulja

Ima plosnato tijelo, okruglog oblika, debeli rep i veliku repnu peraju. Ima glatku kožu odozgo smeđe boje s  tamnijim smeđim šarama, dok joj je trbuh bijel. Živi na muljevitom i pjeskovitom dnu, na dubinama 10-40 m, iako  zna zaći i na veće dubine, do 370 m. Danju je većinom ukopana, a samo joj oči vire iz pijeska ili mulja, a noću je aktivna. Hrani se manjim ribama i račićima, hvatajući ih tako da ih paralizira elektricitetom koji ispušta. Električna  pražnjenja mogu imati napon i do 200 V.  Drhtulja maksimalno naraste do 70 centimetara u duljinu, dok joj najveća  težina može iznositi 10 kilograma. Izbjegava temperature iznad 20°C. Mrijesti se u zimskim mjesecima (od studenog do siječnja). Ženka leže 5-32  mlada, duljine 10-14 cm, koji se legu živi i sposobni za samostalan život, njihovi električni organi su funkcionalni i  prije rođenja. Drhtulja šarulja može narasti do 100 cm i do 10 kg težine. 
torpedo