VAGILE BENTHOS
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

small spider crab small spider crab small spider crab conger muraena scyliorhinus torpedo scophtalmus scorpaena scrofa scorpaena notata scorpaena porcus trachinus parablennius gobiidae mullus barbatus mullus surmuletus seranus scriba octopus eledone moschata palinurus elephas maja crispata crustacean hermodice carunculata antedon mediterranea discodoris flabellina
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Maja crispata

Bradavičasti račnjak, mala rakovica

Rak ovalnog, sprijeda izduženog tijela, s dugim tankim nogama. Vrlo je sličan granciguli, ali je znatno manji. Na  leđima ima obavezno nasađeno mnoštvo algi, tako da ga je vrlo teško primjetiti ako se ne miče. Velik je obično  oko 9 cm. Uglavnom se nalazi na plićim dnima obraslim algama, na dubini od 0 do 30 m.
maja crispata