VAGILE BENTHOS
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

goby goby goby goby goby goby conger muraena scyliorhinus torpedo scophtalmus scorpaena scrofa scorpaena notata scorpaena porcus trachinus parablennius gobiidae mullus barbatus mullus surmuletus seranus scriba octopus eledone moschata palinurus elephas maja crispata crustacean hermodice carunculata antedon mediterranea discodoris flabellina
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
MURTER - CROATIA
Gobiidae

Glavoč

Glavoč krvoust, Glavoč blatar  Jedna od najbrojnijih ribljih porodica, s više od 2000 vrsta. Narastu od 1 do 30 cm.  Imaju važnu ulogu u čišćenju  dna od raznih ostataka.  Spoj trbušnih peraja koje su srasle zajedno i tvore tanjurasti organ ima slične osobine kao lovke hobotnice koji  služi da se glavoč priljepi za podlogu, stvarajući podtlak, koji može izdržati njegovu težinu i u okomitom položaju. Glavoči su većinom stanovnici priobalnog dijela mora, malih dubina, a također su brojni i u bočatim vodama.  Uglavnom se hrane malim beskralježnjacima, a pojedine veće vrste se hrane manjim ribama.  ponekad žive u simbiozi s drugim morskim organizmima. Jedan od takvih primjera je suživot s kozicom, gdje  glavoč živi u rupi koju je napravila kozica, a on za nju "izviđa". 
gobiidae