VAGILE BENTHOS
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

flabellina flabellina flabellina conger muraena scyliorhinus torpedo scophtalmus scorpaena scrofa scorpaena notata scorpaena porcus trachinus parablennius gobiidae mullus barbatus mullus surmuletus seranus scriba octopus eledone moschata palinurus elephas maja crispata crustacean hermodice carunculata antedon mediterranea discodoris flabellina
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Flabellina affinis

Ljubičasti puž golač

Puž jarke ljubičaste boje, kojom signalizira neprijateljima da nije jestiv. Tijelo je djelomično prozirno. Ima dugačka  ticala (rinofore), s time da je gornji par ticala narebran prstenovima. Na leđima ima stabalca iz kojih se granaju  dugačke izrasline (cerata). Cerata su također poluprozirna i u njima su vidljivi ogranci hepatopankreasa  crvenkasto-smeđe boje. Obično naraste do 3 cm.   Hrani se obrubnjakom Eudendrium. Žarne stanice koje pojede može sačuvati i pohraniti ih u vrhovima cerata.  Tako pohranjene žarne stanice služe mu za obranu od neprijatelja. 
flabellina