SESSILE BENTHOS
DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

sea tree sea tree sea tree sea tree sea tree paramuricea eunicella aplysina axinella spirastrella phorbas reteporella sabella sabella pavonina pinna nobilis arca noae
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
MURTER - CROATIA
Eunicella cavolinii

Morsko stabalce, žuta rožnjača

Vrsta koralja, gorgonije mekog skeleta. Polipi ovoga koralja grade kolonije u obliku razgranatog stabla lepezastog oblika. Stablo je žute boje. Unutarnji dio  mu je rožnat, a na površini se nalazi sluzava ovojnica sa malim bijelo-žutim polipima. Kolonija može narasti i do  promjera od 50 cm.  Nalazi se na kamenim zidovima, na mjestima gdje su jače morske struje na dubinama od 10 do 150 m.  Hrani se planktonom koji mu donosi morska struja.  Kolonijalni koralj, gradi velike razgranate kolonije koje rastu u jednoj ravnini. Polipi nisu izraženi i uglavnom su  smješteni na suprotnim stranama ogranka, u istoj ravnini kao i kolonija. Boja varira od svjetleoker do tople  žućkasto narančaste boje. Boja nije proizvod sklerita već živućeg tkiva, pa suhe i konzervirane jedinke gube boju.  Kolonija raste sporo, prosječna stopa rasta je 3,5 – 21,5 mm godišnje. Na pojedinim područjima kolonije grade  gusta naselja.
eunicella