DIVING CENTER KORNATI NAUTILUS

Benthos

feather star feather star feather star conger muraena scyliorhinus torpedo scophtalmus scorpaena scrofa scorpaena notata scorpaena porcus trachinus parablennius gobiidae mullus barbatus mullus surmuletus seranus scriba octopus eledone moschata palinurus elephas maja crispata crustacean hermodice carunculata antedon mediterranea discodoris flabellina
kornati-nautilus@globalnet.hr photo: mirjana matoš
MURTER - CROATIA
|   HRVATSKI   |   ENGLISH   |    DEUTSCH   |
Antedon mediterranea

Sredozemna dlakavica, morski ljiljan

Na donjoj strani tijela ima vijenac vitica kojima se pridržava za dno ili za druge organizme, nema stapku. S usne  strane ima 5 krakova koji se odmah rašljasto granaju tako da iz tijela izlazi 10 krakova. Na njima se nalaze brojni  bočni ogranci koji izgledaju kao dlake. Najčešće je crvene, narančaste, rijeđe smeđe, žute ili bijele boje. Ponekad  je i šarena. Najčešće leži na dnu ispruženih krakova, ali može i slabo plivati. Obitava na dnu obraslom algama, od 10 do 40 m dubine. Endem je sredozemlja. 
VAGILE BENTHOS
antedon mediterranea